Logoterma - logo
O firmie
Oferta
Serwis
Informacje techniczne
Materiały do pobrania
Kontakt
LogotermaLogoterma
 
 
Oferta / Referencje

Referencje

Do tej pory na rynek polski sprzedaliśmy ok. 30 000 LOGOTERM.

Nasza firma współpracuje z wieloma firmami serwisowymi z terenu całego kraju oraz dysponuje serwisem wewnętrznym, który posiada największe doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemów decentralnego przygotowania c.w.u.
Szybko i skutecznie reagujemy w przypadku ewentualnych problemów eksploatacyjnych.

Naszymi klientami są:
Deweloperzy i prywatni inwestorzy
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółdzielnie Mieszkaniowe
Wojskowe Agencje Mieszkaniowe

„Wśród bezdyskusyjnie pożądanych działań zmierzających do racjonalizacji zużycia energii jednym z najważniejszych jest stosowanie skutecznych systemów grzewczych w budownictwie. Realizowana dzięki mieszkaniowym węzłom cieplnym idea decentralizacji spełnia w pełni tego typu założenia. Kilkunastoletnie już doświadczenia wynikające z ich realizacji i uzyskiwane rezultaty (30÷50% obniżenie kosztów ogrzewania) upoważniają do stwierdzenia, że systemy funkcjonalnie zdecentralizowane są rozwiązaniami korzystnymi i mogą być zalecane do wykorzystania w budynkach wielorodzinnych. Warunkiem powodzenia jest świadomość specyfiki systemów tak na etapie ich projektowania, jak i użytkowania.”

dr hab. inż. Marian B. Nantka
Profesor Politechniki Śląskiej,
Gliwice

„Po raz pierwszy zamontowaliśmy Logotermy w budynku SM „Zielone Światło” kilka lat temu i jestem przekonany, że była to słuszna decyzja. Koszty zużycia energii na ogrzanie budynku i przygotowanie ciepłej wody kształtują się na niskim poziomie (0,43 GJ/m2/rok – dane dla 2004 r.). Zastosowanie Logoterm uprościło do minimum rozliczanie lokatorów za zużyte ciepło i wyeliminowało problemy z tym związane, występujące w budynkach z systemem tradycyjnym. Myślę, że dzięki niskim kosztom c.o. i c.w.u., stanowiącym istotną część wydatków ponoszonych przez lokatora na utrzymanie mieszkania, wzrosła atrakcyjność oferowanych przez naszą Spółdzielnię lokali.”

Stefan Różanek
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Światło”,
Leszno

„Uważam, że zastosowanie Logoterm w budownictwie wielorodzinnym jest najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla inwestora jak i lokatora. Gwarantuje maksymalne oszczędności, rozwiązuje problem rozliczenia za zużytą energię i nie wymaga wykonywania okresowych przegrzewów instalacji c.w.u. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż firma Meibes® posiada program doboru Logoterm, który razem z doświadczeniem jej pracowników stanowi kompleksową pomoc przy projektowaniu instalacji c.o. Zaprojektowałam już kilkanaście budynków z zastosowaniem Logoterm, a w planach mam wykonanie kolejnych projektów.”

mgr inż. Katarzyna Dekert
Projektant,
Szczecin


„Jesteśmy wytwórcą i dystrybutorem ciepła. Zastosowanie Logoterm pozwoliło nam zaspokoić oczekiwania właścicieli oraz zarządców budynków,polegające na przejęciu przez nas rozliczeń za zużyte ciepło bezpośrednio z lokatorami. Zastosowany system ma też zasadniczy wpływ na obniżenie zużycia ciepła na m2 powierzchni w ciągu roku. Dzięki Logotermom nasza oferta dostawy ciepła stała się bardziej atrakcyjna gwarantująca jednocześnie prosty i jasny sposób rozliczeń, jak i niskie zużycie ciepła, co wiąże się z mniejszymi opłatami ponoszonymi przez lokatorów.”

inż. Lesław Złotorowicz
Prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
Zabrze